Valdi pār kaislībām, savādāk tās valdīs pār tevīm.