Pakļauties tam, kas nav no paša atkarīgs, un darīt labāku to, kas ir paša spēkos.