Neizglītotie parasti savās nelaimēs vaino citus; iesācēji - paši sevi. Pilnīgi izglītotie nevaino nedz kādu citu, nedz arī paši sevi.