Dot zvērestu atturies, ja vien tas ir iespējams, ja ne, tad cik reti vien iespējams.