Nekad par kādu lietu nesaki šādi: Es esmu to zaudējis; saki: Es esmu to atdevis atpakaļ. Ir miris tavs bērns - viņš ir atdots atpakaļ; ir mirusi tava sieva - viņa ir atdota atpakaļ. Tev ir atņemts tavs zemes lietojums - tātad tas tāpat ir tikai atdots atpakaļ. Taču ņēmējs ir rīkojies nekrietni!- Bet vai tad tā ir tava rūpe, ar kā palīdzību tev šo lietojumu atņem tas, kurš to devis?

+1
+22
-1