Slimība kavē tavu miesu, nevis tavu gribu, ja griba pati to nevēlas. Tavu kāju kavē klibums, nevis tavu gribu.