Vairies sliktu cilvēku draudzības un labu - naida.