Līdzīgi tam, kā cilvēks pats sevi nevar pacelt, cilvēks pats sevi nespēj uzslavēt. Tieši pretēji, katrs cilvēka mēģinājums sevi paslavēt, ir cēlonis viņa cieņas krišanai citu acīs.

+1
+61
-1