Dzīve nav rūgta tam, kam cieša pārliecība, ka vispār nedzīvot - nav nelaime.