Visa sākums ir saprātīgums. No saprātīguma savu sākotni ņem citi pārējie tikumi, tas māca, ka nevar dzīvot patīkami, nedzīvojot saprātīgi; nedzīvojot saprātīgi - dzīvot tikumiski un taisnīgi, kā arī nevar nedzīvot patīkami nedzīvojot tikumiski un taisnīgi.

+1
-22
-1