Bagātība neatvieglina mūsu rūpju nastu, vienīgi aizstāj vienas rūpes ar citām.