Pieaiciniet saprātīgo pie dzīru galda, viņš apgrūtinās viesus vai nu ar drūmu klusēšanu, vai ar uzmācīgiem jautājumiem, ielūdziet viņu uz deju, un jūs teiksiet, ka dejo kamielis, ... . Ja ir kas pērkams vai norunājams, īsi sakot, kas nokārtojams, bez kā nav iespējams iztikt ikdienišķajā dzīvē,- tad jūs šai gudriniekā ieraudzīsiet drīzāk aitasgalvu, ne cilvēku. Viņš nevar būt noderīgs nekur, ne sev, ne tēvijai, ne savējiem, jo tas nesajēdz pat visvienkāršākās lietas, stāv tālu no tautas ieskatiem un ļaužu paražām. Šī nesamierināmā dažādība dzīves uzskatos un izjūtā nenovēršami saceļ naidu pret viņu.