Jebkurā jautājumā pārliecinošus pierādījumus mēs iegūstam tikai tad, kad mēs paši arī bez tiem esam pietiekoši pārliecināti par pierādāmā patiesumu.