Pats pareizākais un skaistākais līdzeklis kaislību savaldīšanai - skaidra to izpratne.