Praktiskajā dzīvē visi cilvēki - ateisti: caur saviem darbiem, ar savu uzvedību viņi noliedz jebkuru ticību.