Labais - nekas cits, kā visu cilvēku egoismam atbilstošais.