Praktiskajā darbībā visi cilvēki ir ateisti: ar savu rīcību, savu uzvedību viņi paši noliedz savu ticību.

+1
+16
-1