Reliģija nonāk pretrunās ar tikumību ar to vien, ka tā ir pretrunā ar saprātu. Labā izjūta ir cieši saistīta ar patiesības jūtām. Samaitāts prāts ir cēlonis samaitātai sirdij. Tam, kas māna savu saprātu, nevar būt patiesa, godīga sirds.

+1
-37
-1