Visnelaimīgākais ir cilvēks, kas citus dara nelaimīgus.