Kad mēs runājam par mīlestību, tā ir jāsaprot kā skaistuma alkas, šādi mīlestību definē visi filozofi.