Ja vairāk jūs pateiksiet, jo mazāk cilvēki iegaumēs.