Trūkums iemāca cilvēkam ko tādu, ko viņš bez tā nekad nebūtu mācējis.