Es zinu, ka jebkura šķietama patiesība, ko radījusi tikai domāšana, bet nav pamatojusi ticība, noteikti ir nepareiza un iegūta viltus ceļā, jo līdz galam novestās, ne ar ko papildinātās tīrās zināšanas noved vienīgi pie atziņas, ka mēs neko nevaram zināt; es zinu, ka šādas nepareizas zināšanas neko neatrod neko citu kā to, ko tās jau iepriekš ar ticības starpniecību ielikušas savos priekšnosacījumos, no kuriem tās varbūt turpina izdarīt nepareizus secinājumus. - To zinot, esmu ieguvis jebkuras patiesības un jebkuras pārliecības pārbaudes akmeni: vienīgi no sirdsapziņas nāk patiesība; viss, kas ir pretrunā ar sirdsapziņu un iespēju, un lēmumu tam pakļauties, noteikti ir nepareizs, un par to nav iespējama nekāda pārliecība; kaut arī es nevarētu atsegt tos aplamos secinājumus, caur kuriem tā radīta.

+1
-10
-1