Saprāts kā tāds nespēj būt teorētisks nebūdams praktisks: cilvēkam nevar piemist inteliģence, ja viņam nepiemīt nekādas praktiskas spējas.

+1
+13
-1