Pēdējais augstākais sabiedrības mērķis - pilnīga vienprātība un saskaņa visu tās iespējamo locekļu starpā. Bet tā, ka šī mērķa sasniegšanai, cilvēka sūtības sasniegšanai, ir nepieciešama absolūtās pilnības sasniegšana, tad gan pirmais, gan otrais nav sasniedzams, kamēr cilvēks nepārstās būt cilvēks un nekļūs Dievs.

+1
+29
-1