Personību ir jāupurē idejai. Dzīve, kas to īstenojusi, ir vienīgi iespējamā patiesā un taisnīgā dzīve, un, tātad, no patiesības viedokļa un pašā īstenībā indivīds nemaz neeksistē, jo tam [pašam par sevi] nav nekādas nozīmes un viņam ir jāiet bojā. Turpretim eksistence piemīt vienīgi ģintij, pēdējā minētā ir jāuzskata par vienīgo, kas eksistē.

+1
+31
-1