Vienlaicīgi ar likumiem valstī eksistē arī sirdsapziņa, kas aizpilda robus likumdošanā.