Ir divi godkāres veidi: publiskā godkāre un privātā godkāre, kuru var arī saukt par sirdsapziņu, cilvēka pašapziņu, pašcieņu, tādējādi daudz taisnības ir patiesībā, ka katrā no mums dzīvo divi cilvēki: tas, kurš rīkojas, un tas, kurš vērtē.