Visa pamatā - godkāre. Pat tas, ko dēvē par sirdsapziņu,- nav nekas vairāk par slēptu godkāri.