Visa pamatā - godkāre. Pat tas, ko dēvē par sirdsapziņu,- nav nekas vairāk par slēptu godkāri.

+1
-10
-1