Garlaicībai nav cēloņa. Kas vēlas to saprast un uzvarēt ar prāta palīdzību, tas to neapzinās.