Dzīve top paciešama tikai tad, ja tu no tās novērsies.