Cilvēka dzīve - meli. Aiz katra smaida slēpjas žāvas, aiz katras atzinības - lāsti, aiz katras baudas - riebums, bet pēc katra skūpsta uz lūpām paliek saldme, neremdējamas jaunu baudu alkas.