Lai mūs cienītu tie, kas atrodas zemāk par mums, pašiem jāciena tos, kas atrodas augstāk par mums!