Esmu vienmēr centies neiekaist un strīdā piekāpties, tādējādi gūstot mieru. Vēlāk, kad valda miers, lietas nokārtojas pašas par sevi. Gandrīz vienmēr ir jānožēlo, ka strīds nav ticis pārtraukts jau tā sākotnē.

+1
+32
-1