Lai nodarbotos ar mākslu, ir jābūt brīvam no materiālām rūpēm.

+1
+21
-1