Lai nodarbotos ar mākslu, ir jābūt brīvam no materiālām rūpēm.

+1
+41
-1
You voted '-1'.