Māksla ir jāmīl pašas mākslas dēļ, vai arī labāk pievērsties jebkuram citam amatam.