Laime - izdomājums, tās meklējumi - visu nelaimju cēlonis dzīvē.