Kāpēc nostāties pret kaislībām? Vai tās nav labākais no pasaulē esošā? Vai no tām nerodas varonība, entuazisms, dzeja, mūzika, māksla - vārdu sakot, viss?

+1
+12
-1