Lai arī, cik nožēlojams nebūtu izdomājums, tomēr tas ir labāks par zemisko īstenību.