Nav tāda idiota, kas nedomātu, ka viņš ir dižs cilvēks, nav tāda ēzeļa, kas vērodams savu atspulgu ūdenī, neskatītos uz to ar labpatiku un neatrastu sevī līdzību ar zirgu.