Nožēlot - labi darīts, bet labāk būtu nedarīt ļaunu.