Miers - galvenā skaistuma iezīme, tāpat kā skaidrība - bezgrēcības, tikumības.

+1
+38
-1