Skaista sieviete acīm - paradīze, dvēselei - elle, makam - šķīstītava.

+1
-45
-1