Skaista sieviete acīm - paradīze, dvēselei - elle, makam - šķīstītava.

+1
-50
-1