Kas ir vienlīdzība, ja ne katras brīvības, katra pārākuma, pat pašas dabas noliegums? Vienlīdzība - tā ir verdzība.