Pēc savas būtības vara ir dumja. No tā laika, kopš griežas Zeme, Labais un Skaistais vienmēr ir bijis ārpus tās.

+1
+25
-1