Kārdinājumi, nospiestība un nemiers ir tās preces, kuras ienaidnieks mums piedāvā. Ņemiet vērā, ja velns saceļ troksni, tā ir zīme, ka tas vēl uzturas ārpus jūsu dvēseles un vēl nav iespiedies jūsu sirdī. Lai tas, kas liek viņam šausmināties, ir Dieva miers, Dieva saprašanās ar cilvēka dvēseli.