Kam visbiežāk Dieva vārds uz mēles, tam sirdī velns.