Alkatība un laime nekad nesastopas, tātad, nav brīnums, ja tās savstarpēji nav pazīstamas.