Pilnības serde ir mīlestība. Tas, kas dzīvo aiz mīlestības, dzīvo Dievā, jo Dievs ir mīlestība, kā saka apustulis Jānis.