Kas dusmās iesākts, tas kaunā nobeigts.

+1
-40
-1