Kas dusmās iesākts, tas kaunā nobeigts.

+1
-24
-1