Kas dusmās iesākts, tas kaunā nobeigts.

+1
-12
-1