Kas dusmās iesākts, tas kaunā nobeigts.

+1
-53
-1