Kas dusmās iesākts, tas kaunā nobeigts.

+1
-16
-1